Contestații la Executare Silită

CLICK PE BUTONUL DE MAI SUS PENTRU A SOLICITA CONSULTANță

În situația în care ați primit o somație la executare, aveți conturile blocate, poprire pe salariu ori un bun sechestrat, CABINET DE AVOCAT IDRICEANU ANIȘOARA vă oferă consultanță, asistență și reprezentare juridică în domeniul executării silite.

1. Care este termenul în care se poate formula contestație la executare?

Răspuns: 15 zile, dacă prin lege nu se prevede altfel, termen care curge de la momentul când:

  • contestatorul a luat cunoștință de actul de executare pe care îl contestă;
  • cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înștiințarea privind înființarea popririi.

Important: Dacă poprirea este înființată asupra unor venituri periodice, termenul de 15 zile pentru formularea contestației la executare începe cel mai târziu la data efectuării primei rețineri din aceste venituri de către terțul poprit.

  • debitorul care contestă executarea însăși a primit încheierea de încuviințare a executării sau somația ori de la data când a luat cunoștință de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviințare a executării și nici somația sau executarea se face fără somație.

2. Se mai poate formula contestație la executare dacă a fost depășit termenul de 15 zile?

Răspuns: În această situație, contestatorul poate solicita repunerea în termen, însă numai dacă se dovedește că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate.

3. Care sunt principalele motive care conduc la anularea executării silite?

Principalele motive pentru care se poate obține anularea executării silite sunt:

  • împlinirea termenului de prescripție de 3 ani, care poate fi de la data la care a fost efectuată ultima plată, de la data la care a fost declarat scadent anticipat creditul sau de la data la care creditul împrumutat a fost cesionat;
  • lipsa comunicării sau acceptării cesiunii de creanță de către debitor, întrucât în această situație cesiunea de creanță nu produce efecte și față de debitor;
  • perimarea executării silite, în situația în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc;
  • lipsa caracterului cert al creanței;
  • încălcarea oricăror forme în cadrul executării silite;
  • orice alte impedimente legate de executare.

4. Se poate solicita suspendarea executării silite?

Răspunsul este DA, contestatorul poate solicita suspendarea executării silite, în schimbul plății unei cauțiuni, până la soluționarea contestației la executare.

Contactează acum un avocat specializat pentru a obține anularea executării silite.

Solicită consultanță avocat