Drept Societar și Comercial

CLICK PE BUTONUL DE MAI SUS PENTRU A SOLICITA CONSULTANță

CABINET DE AVOCAT IDRICEANU ANIȘOARA oferă servicii juridice în domeniul dreptului societar și comercial, concretizate prin:

 • Înființări societăți comerciale la Registrul Comerțului, asociații și fundații;
 • Redactare acte constitutive, hotărâri ale adunării generale a asociațiilor;
 • Înființare / radiere punct de lucru;
 • Schimbare sediu social;
 • Operațiuni de majorare sau diminuare ale capitalului social la societățile comerciale;
 • Prelungire mandat administrator / schimbare administrator;
 • Redactare / modificare act constitutiv;
 • Rezervare denumire societate;
 • Redactare acte adiționale;
 • Asistență și reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului pentru orice fel de operațiuni;
 • Depunere declarație beneficiar real;
 • Obținere certificat constatator;
 • Obținere certificat de cazier fiscal.

Totodată, oferim servicii juridice societăților comerciale, respectiv:

 • Reprezentare în fața instanțelor judecătorești pentru recuperarea creanțelor;
 • Opinii legale privind activitatea curentă a societăților comerciale, asociații și fundații;
 • Consultanță și asistență în negocierea și redactarea tuturor tipurilor de contracte comerciale;
 • Redactare contracte civile și comerciale;
 • Asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată în litigii comerciale, precum și asistență la negocieri pentru încheierea contractelor comerciale.

Solicită consultanță avocat