Dreptul Familiei

CLICK PE BUTONUL DE MAI SUS PENTRU A SOLICITA CONSULTANță

CABINET DE AVOCAT IDRICEANU ANIȘOARA oferă consultanță pentru procesele de divorț, asistare și reprezentare juridică pe toată perioada procesului de divorț, precum și redactarea documentelor juridice aferente procesului de divorț și a cererilor accesorii divorțului.

În domeniul dreptul familiei, avocat Idriceanu Anișoara asigură asistență și reprezentare juridică în dosare având ca obiect:

 • Divorț și partaj;
 • Exercitarea autorității părintești în comun de către părinți;
 • Exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către unul dintre părinți;
 • Stabilirea / schimbarea domiciliului minorilor;
 • Stabilirea / modificarea pensiei de întreținere a minorilor;
 • Stabilirea sau tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei;
 • Stabilirea programului de relații personale cu minorul – program de vizită;
 • Obținerea autorizării instanței de judecată pentru înscrierea minorilor la o instituție de învățământ sau pentru transferul școlar, în cazul dezacordului părinților;
 • Ordonanțe președințiale cu privire la stabilirea provizorie a domiciliului minorilor și plata pensiei de întreținere;
 • Obținerea ordinului de protecție atât pentru soți cât și pentru minori.

Potrivit Codului Civil, divorțul poate avea loc:

 • Prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț;
 • Atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturilor dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;
 • La cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt de cel puțin 2 ani;
 • La cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

Acte necesare pentru divorț

Actele ce urmează a fi anexate cererii de chemare în judecată sunt:

 • Certificatul de căsătorie, în copie;
 • Actele de identitate ale celor doi soți, în copie;
 • Certificatele de naștere ale copiilor minori, în copie.

Solicită consultanță avocat