Recuperări Creanțe

CLICK PE BUTONUL DE MAI SUS PENTRU A SOLICITA CONSULTANță

Avocat recuperări creanțe

Una dintre specializările CABINETULUI DE AVOCAT IDRICEANU ANIȘOARA o reprezintă activitatea de recuperare a creanțelor.

Pentru recuperarea creanțelor ne puteți trimite spre analiză, pe e-mail, documentele justificative sau ne puteți contacta pentru a stabili o consultație la cabinet.

Ulterior, vom încheia un contract de asistență juridică prin care ne veți împuternici să efectuăm pentru dumneavoastră și în numele dumneavoastră toate demersurile necesare pentru recuperarea creanței.

Care sunt modalitățile pentru recuperarea creanțelor?

1. Recuperarea creanțelor pe cale amiabilă

Inițial vom demara procedura de recuperare a creanțelor pe cale amiabilă, în această etapă avocatul desfășurând activități precum:

  • Contactarea debitorului;
  • Redactarea de notificări, somații, înștiințări de plată, angajamente de plată;
  • Negocierea cu debitorii în vederea stabilirii unor termene de plată;
  • Comunicarea inițierii demersurilor și acțiunilor juridice în cazul debitorilor care nu dau curs solicitării de plată pe cale amiabilă. 

2. Recuperarea creanțelor prin intermediul instanței de judecată

În situația în care debitorul nu va înțelege să dea curs solicitării de plată pe cale amiabilă, vom identifica cea mai potrivită variantă de recuperare a creanței prin intermediul unei acțiuni în justiție – cerere de valoare redusă, ordonanță de plată, acțiune de drept comun.

3. Recuperarea creanțelor pe calea executării silite.

4. Recuperarea creanțelor prin procedura insolvenței.

Solicită consultanță avocat