Dacă te confrunți cu o problemă juridică, CABINET DE AVOCAT IDRICEANU ANIȘOARA îți stă la dispoziție pentru identificarea celei mai bune soluții juridice adaptate cazului tău.

Apelează la un avocat profesionist și află care este soluția pentru problema juridică cu care te confrunți.

Soluții adaptate situației tale juridice

Analizăm în detaliu cazul dumneavoastră și elaborăm o strategie unică adaptată situației cu care vă confruntați.

Profesionalism

Având o vastă experiență în avocatură, identificăm rapid cea mai bună soluție pentru rezolvarea într-un termen optim a problemei dumneavoastră.

Onorarii rezonabile

Practicăm onorarii avocațiale echitabile stabilite în funcție de complexitatea cauzei și durata procesului.

Despre noi

Avocat Idriceanu

Scopul nostru este reușita dumneavoastră, iar pentru îndeplinirea acestui obiectiv suntem dedicați profesiei, tratăm cu profesionalism fiecare persoană care apelează la serviciile noastre și identificăm cele mai bune soluții pentru rezolvarea situației cu care vă confruntați.

AVOCAT IDRICEANU ANIȘOARA – asistență și reprezentare juridică în fața instanței de judecată și a altor instituții ale statului, consultanță juridică în limbile română, franceză și engleză, în diverse domenii de expertiză ale dreptului.

Servicii de Avocatură de înaltă calitate pentru o arie largă de probleme juridice

Ofertă completă de consultanță juridică în orice domeniu, asistare și reprezentare în fața instanţelor de judecată și a tuturor instituțiilor de stat și particulare în vederea apărării intereselor dumeavoastră.

Domenii de activitate

Vă asigurăm servicii juridice în diverse domenii ale dreptului la standarde profesionale.

DREPT CIVIL

Servicii de consultanță juridică, asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată, redactare cereri de chemare în judecată. Vă ajutăm să rezolvați rapid problema juridică.

DREPTUL FAMILIEI. DIVORȚURI

Servicii de asistare și reprezentare juridică în procesele de divorț, partaj, exercitarea autorității părintești, pensie de întreținere, program de vizită minor.

EXECUTARE SILITĂ

Te ajutăm să anulezi executarea silită pornită împotriva ta, identificăm clauzele abuzive din contracte, analizăm dacă s-a împlinit termenul de prescripție de 3 ani sau dacă există orice alt impediment legal de executare silită. Studiem în detaliu documentele, identificăm soluția corectă și ulterior formulăm contestația la executare.

DREPTUL MUNCII

Oferim servicii de avocatură profesionale, concretizate prin redactarea contestației împotriva deciziei de concediere, împotriva deciziei de sancționare disciplinară, obligarea angajatorului la plata drepturilor de natură salarială, elaborarea de opinii juridice în dreptul muncii.

DREPT PENAL

Asistență și reprezentare juridică în fața organelor de urmărire penală și în fața instanțelor de judecată, redactare cereri și plângeri împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală, redactare cerere de reabilitare.

DREPT COMERCIAL ȘI SOCIETAR

Înființări societăți comerciale la Registrul Comerțului, schimbare sediu social, înființare/radiere punct de lucru, redactare acte constitutive, hotărâri ale adunării generale a asociațiilor.

PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

Consultanță juridică, analizarea documentelor, redactarea contestației la decizia de pensionare, asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată.

DREPTUL STRĂINILOR

Obținerea vizei de scurtă sau lungă ședere pe teritoriul României, contestarea deciziilor de returnare din România, asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată, obținerea documentelor necesare pentru persoanele din străinătate, precum certificate de stare civilă, certificate de cazier judiciar.

Alte domenii de activitate în care vă oferim consultanță, asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată sau a altor instituții ale statului: RECUPERĂRI CREANȚE, ASOCIAȚII DE PROPRIETARI, PLÂNGERI CONTRAVENȚIONALE AMENZI, DESPĂGUBIRI ACCIDENTE AUTO.

Solicită consultanță avocat

Noutăţi juridice